logo
Záznam z rokovania MsZ v Partizánskom
13. 12. 2016
25. 10. 2016
30. 8. 2016
28. 6. 2016
26. 4. 2016
10. 3. 2016
23. 2. 2016
9. 2. 2016
15. 12. 2015
27. 10. 2015
25. 8. 2015
23. 6. 2015
26. 5. 2015
27. 4. 2015
24. 2. 2015
Záznam spracovala MTP
©2015 Media Planet