logo
Záznam z rokovania MsZ v Partizánskom
2020
24.1
25.2
12.5
19.5
15.6
2019
22.1
26.2
30.4
25.6
27.8
22.10
10.12
19.12
2018
23.1
27.2
24.4
26.6
21.8
25.9
6.11
27.11
13.12
2017
23.2
25.4
2.6
27.6
15.8
22.8
24.10
12.12
2016
9.2
23.2
10.3
26.4
28.6
30.8
25.10
13.12
2015
24.2
27.4
26.5
23.6
25.8
27.10
15.12
Záznam spracovala MTP
©2015 Media Planet